fbpx

Friskt pust udefra

Friskt pust udefra

Vi oplevede en særdeles effektiv ildsjæl i Rikke Merton, der på trods af at jobbet krævede lidt specielle kompetencer, meget hurtigt sendte hun en vikar.

Da vi stod akut stod og manglede en deltidsvikar i forbindelse med at en af vores medarbejdere var blevet langtidssygemeldt, kontaktede vi LabVikar ApS, som jeg kendte til, fordi jeg selv er tilmeldt som vikar. Vi oplevede en særdeles effektiv ildsjæl i Rikke Merton, der på trods af at jobbet krævede lidt specielle kompetencer, meget hurtigt fik sendt os en sød, venlig og arbejdsom vikar ud til os. Desværre var vikaren ikke rutineret nok i blodprøvetagning – og tiden og ressourcerne var ikke til stede til at vi kunne bruge længere tid på oplæringen. Selvom at hun som menneske passede perfekt ind i vores arbejdsklima i Lægepraksis.

Da der stod en mere erfaren vikar i kulissen, takkede vi derfor ja til at skifte vikar. Den nye vikar var lige blevet optaget i vikarbureauet og havde derfor ikke nået at være til en personlig samtale med Rikke Merton. Set i bakspejlet, var det nok årsagen til at hverken vi, eller Rikke, var klar over at hun også var forpligtet til at stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet, idet hun var tilmeldt Arbejdsformidlingen som ledig dagpengemodtager – og kun kunne få 14 timer om ugen hos os. Dette kom til at betyde, at hun midt i vikarforløbet, blev indkaldt via Arbejdsformidlingen, til først et obligatorisk jobsøgningskursus – og dernæst et længerevarende praktikforløb.

Vi blev derfor enige om at stoppe vikaraftalen og besluttede derefter, at vi ikke ønskede flere vikarer sendt ud, da det er meget ressourcekrævende at lære nyt personale op, samtidig med at man har travlt. I stedet har vi valgt at omlægge nogle af vores arbejdsprocedurer og lave nogle ændringer, som betyder at vores kapacitet er blevet øget og vores arbejdspres er blevet mindsket. Alt i alt, vil jeg dog alligevel sige, at det har været en positiv oplevelse at opleve den utrolige effektivitet og det engagement Rikke Merton tilbyder én som kunde og ikke mindst at have haft fornøjelsen af at lære to søde vikarer at kende og blive beriget med et ”friskt pust udefra.”

Sabrina Nørgaard-Madsen
Laborant
Bjæverskov Lægehus

Seneste anbefalinger

Rummelighed og service over det forventede

Jeg er i den særlige situation at jeg er flexjobber, og som laborant er det særdeles svært at finde noget på kun 15 timer. Men Rikke spottede et potentielt match, og fik mig sendt i retning af en vanvittig interessant stilling. Hun havde en kæmpe tiltro til jeg kunne varetage positionen, og nu sidder jeg i et vikariat som sandsynligvis kan blive til en fast stilling.

Bureauet med integritet

For mig har kommunikationen med LabVikar været personlig og prompte. Der er altid plads til at skrive eller ringe, hvilket har givet mig frimodighed til at søge stillinger. Stillinger, der honoreres bedre end andre steder.

Hos LabVikar bekymrer man sig om de ansatte.

Jeg følte hurtigt, at jeg havde god kemi med Rikke fra LabVikar – og at hun varetog mine interesser mindst lige så seriøst som kundens behov. Faktisk blev jeg meget overrasket over den omsorg og interesse, der blev udvist imens jeg var afsted. Og efter.