Bioanalytiker job

En bioanalytiker spiller en central rolle i sundhedssektoren, især inden for laboratoriearbejde. De arbejder med en bred vifte af laboratorieanalyser, herunder undersøgelse af blodprøver, vævsprøver og andre kropsvæsker. Deres arbejde er afgørende for at identificere og kvantificere biologiske molekyler, celler, bakterier, virusser og andre mikroorganismer.

Bioanalytikernes arbejde kræver en høj grad af præcision og opmærksomhed på detaljer, da nøjagtigheden af deres analyser kan have direkte indflydelse på patientbehandlingen og være med til at sikre, at patienter får den rette behandling. De arbejder ofte i tæt samarbejde med andre sundhedsprofessionelle og skal derfor også have gode samarbejdsevner og evnen til at kommunikere komplekse informationer klart og præcist. De fleste bioanalytikere arbejder på sygehuslaboratorier eller i andre dele af sundhedsvæsnet. Som bioanalytiker arbejder du oftest i laboratoriet med biologisk materiale som blod og vævsprøver, og har ikke altid patientkontakt.

Arbejdsområder som bioanalytiker

Arbejdsområder for en bioanalytiker indeholder en række forskellige specialer:

Klinisk mikrobiologi:

Dette udgører et multidisciplinært laboratoriefelt, som yder service til både hospitalers afdelinger og den primære sundhedssektor ved at analysere prøver fra patienter og deres nære miljø for tilstedeværelsen af bakterier, vira, svampe og parasitter.

Klinisk immunologi:

I klinisk immunologi foretages der analyser for at garantere sikkerheden ved blodtransfusioner og transplantationer for patienterne. Det er bioanalytikerens opgave at identificere blodtyper og deres undergrupper samt at gennemføre yderligere analyser, der er relevante for blodtransfusioner.

Klinisk fysiologi:

I forbindelse med klinisk fysiologiske tests, såsom blodtryksmåling, elektrokardiogram (EKG) og lungefunktionsprøver, benytter bioanalytikeren diverse metoder til undersøgelse.

Klinisk neurofysiologi:

På klinisk neurofysiologiske afdelinger udfører bioanalytikere blandt andet undersøgelser af patienter med sygdomme i hjerne, nerver og muskler som omfatter epilepsi, dissemineret sklerose, nervebetændelse, nerveskader og muskelsvind.

Klinisk patologi:

Inden for dette speciale foretages analyse af prøver fra væv og celler. Resultaterne fra disse analyser spiller en central rolle i diagnosticeringsprocessen, hvor de ofte anvendes til at bedømme forskellige former for kræft samt til at fastslå sygdommens omfang.

Klinisk biokemi

På klinisk biokemiske afdelinger tager bioanalytikere blandt andet blodprøver og laver elektrokardiografi på patienter.

Bioanalytiker stilling

Bioanalytikere søges løbende hos LabVikar, og vi har løbende opslåede stillinger for bioanalytikere. Du kan se vores ledige stillinger her.

Der kommer løbende nye opslag indenfor kategorien bioanalytiker job.