BESAT: Bioanalytikerunderviser til Blodprøvekursus.

Ansøgningsfrist

Firmanavn

Kontakt person

Telefon

Mail

Blodprøvetagnings-underviser

Underviseren skal være i stand til at undervise en gruppe mennesker i alt lige fra teori og udstyr (utensilier), anatomi og fysiologi, blodprøvetagningsteknikker, hygiejne, etik, håndtering af blodprøver, administration, kommunikation, sikkerhed mv. og til praksis.

Undervisningen skal foregå på et plan, så ”almindelige mennesker” der ikke har Bioanalytikeruddannelsen (Industrilaboranter, SOSU-assistenter, Tandplejere mv.) også kan være med – og det skal samtidig kombineres med en god portion praktisk blodprøvetagning. Først på kunstig arm naturligvis.

Den helt perfekte profil har naturligvis (skrevet med et glimt i øjet) 20 års Bioanalytikererfaring vekslende imellem offentlige sygehuse, privathospitaler og almene lægeprasis’er. Plus 20 års undervisningserfaring fra Bioanalytikeruddannelsen. Men mindre kan bestemt også gøre det.

Hvor mange kurser der bliver tale om årligt er svært at sige på forhånd. Siden 2007 har vi afholdt blodprøvekurserne efter behov – med alt lige fra et kursus hvert andet år til fire kurser på samme år. Det finder vi ud af sammen. Det vigtigste er at vores kursister kommer fra kurset med et kursusbevis i hånden, der sparker døren ind til nye områder af deres karriereliv samt et let fundament omkring emnet til deres fremtidige virke.

Hvor i landet det skal være, afhænger af bl.a. hvor meget den nye underviser vil have os til at stå for. Hvis vedkommende selv booker lokaler, bestiller forplejning, indkøber utensilier, printer materiale, klargør kursusbeviser, samler mapper, sørger for ”fiktive patienter” etc. Ja, så kan det være hvor som helst – og så dukker vi bare op på selve kurset med ekstra arme.

LabVikars blodprøvekursus har åbnet utallige jobmuligheder, skabt helt nye stillingsområder og været til gavn for både kunder og kandidater i snart 15 år. Den succes agter vi at fortsætte – og at lade så mange som muligt få glæde af. Vi står naturligvis bi efter kurset, til drømmejobbet er i hus.

De bedste hilsner fra Team LabVikar

Det er en relativt fri opgave, hvor den nye underviser kan planlægge kurset selvstændigt med undervisningsmateriale, overheads og alting. Vi bistår naturligvis med vejledning, gode råd og alt hvad vi ellers kan byde ind med – efter mange år som kursusudbyder heraf 😉 Den rette profil har mulighed for at lade sig inspirere ved deltagelse i dette kursus. Vi vil rigtigt gerne have den nye underviser til at sætte næste blodprøvekursus op i løbet af marts eller april – for vores venteliste er meget lang. Vores nuværende underviser har en mappe med materiale, der svarer til de overheads hun underviser ud fra. Dette materiale kan evt. bruges som inspiration, men må ikke kopieres.