"Kursus i anlæggelse af perifert venekateter og blodprøvetagning"

Kurset afvikles i Odense 11. - 12. april 2024

 

Kurset strækker sig over 2 dage med undervisning fra 9.00 til 16.00. Bemærk at morgenmad ligger før undervisningens start.

Programmet kommer til at lyde nogenlunde som følger:

 • Morgenmad klokken 8.30 – 9.00 
 • Undervisning klokken 9.00 – 11.30
 • Frokost klokken 11.30 – 12.15
 • Undervisning klokken 12.15 – 15.00 (inkl. “patienter” på dag 2)
 • Eftermiddagskaffe og kage klokken 15.00 – 15.30
 • Afrunding 15.30 – 16.00 (inkl. udlevering af diplom samt evaluering på dag 2)


Sammen med
læge Cand med. Kaveh Borhani skal LabVikars kandidater igennem 2 dages Blodprøvekursus med såvel teori som praksis.

Formålet med kurset er at lære de grundlæggende principper bag blodprøvetagning og anlæggelse af perifert venekateter – også kendt som “venflon” – med korrekt aseptisk teknik. Bemærk: Blodprøvetagning er en lægelig ordination!

LÆRINGSMÅL:

Efter endt kursus har kursisten opnået kompetencer til at:

 • Beskrive venesystemets anatomi og fysiologi på et grundlæggende niveau.
 • Angive relevante indikationer og kontraindikationer for venepunktur, herunder anlæggelse af perifert venekateter.
 • Vælge korrekt kanylestørrelse i henhold til indikationen
 • Vælge de(t) mest hensigtsmæssige punktursted(er)
 • Udføre korrekt venepunktur og anlæggelse af perifert venekateter med aseptisk teknik
 • Redegøre for mulige komplikationer og forebyggelse heraf.


Der vil også blive tid til introduktion af EKG, kapillærprøver (blodsukker, CRP) og arteriepunktur (A-gas), ligesom kursisterne vil præsenteres for enkelte selvtests. Måling af blodtryk, puls, etc. hører ligeledes med til den mere “hyggelige” del af kurset.

Kurset byder på teori og mange praktiske øvelser, hvor der både foretages punkturer på en fantomarm, ligesom der vil være mulighed for at øve på hinanden. Det vil selvfølgelig blive imødekommet, hvis man slet ikke ønsker at “at lægge årer til” – men det er bedst hvis man gør. Også for ens egen skyld.

Der vil være eksamens-stik på “rigtige patienter” – men man består kurset uanset om der kommer blod eller ej, når blot man har gennemført kurset med 100% nærvær.

Til eksamensstik søger vi frivillige arme – kontakt Katja på katja@labvikar.dk eller 61484960 hvis det har interesse. Det honoreres naturligvis med en lækker gave 😉

MÅLGRUPPE:

Forskellige faggrupper der har behov for opkvalificering på området. Kurset har igennem årene bl.a. været afholdt for faggrupper som laboranter, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, radiografer, kosmeteologer, farmaceuter, farmakonomer, jordemødre og dentalpersonale.

Ved fuldførelse af kurset modtager kursisten et certifikat, der bekræfter deltagelse og kompetencer svarende til ovenstående læringsmål. Bemærk: Blodprøvetagning er dog en lægelig ordination, så snart der skal analyseres på prøverne.

Utensilier, anatomi og fysiologi, blodprøvetagningsteknikker, infektionshygiejniske forholdsregler, håndtering af blodprøver, administration, kommunikation, sikkerhed mv. er også nogle af de emner som gennemgås – så det er vigtigt at møde frisk og veludhvilet op når vi går i gang. Der er udsigt til et par dage med fuldt fart på.

Mht. betaling får mange kursister dækket udgiften af deres JobCenter – men vi har også hørt at enkelte fagforeninger støtter. Prøv at forhør dig lidt rundt omkring. Det kan også være at din arbejdsgiver vil betale, som en fremtidssikring af dig (som den gode medarbejder du nu engang er ;-)) og dit virke (fordi du fortjener det).. Ring gerne hertil og få en snak om betalingsforslag.

Læs evt. bøgerne “Blodprøver” fra Gyldendals Bogklubber (Peter Fahny og Troels B. Knudsen) samt bogen “Blodprøvetagning” (Astrid-Mette Husøy) før du tager på LabVikar´s berømte kursus i blodprøvetagning. Det er dog ikke et krav med forberedelse til kurset – og bøgerne er ikke en del af pensum.

Har dette din interesse, kan du melde dig til kurset via https://labvikar.dk/kurser/ inkl. oplysning om hvem der skal betale for kurset (f.eks. navn på Arbejdsgiver eller Jobcenterkonsulent, e-mailadresse til vedkommende samt dennes telefonnummer) . Tilmeldingen er først endelig når vi har modtaget bekræftelse fra offentlig betaler – eller kurset er betalt.

UNDERVISER:

Læge, Cand. med. Kaveh Borhani, med virke på bl.a. Herlev og Gentofte Hospital, Rigshospitalet og i Almen Lægepraksis med særligt fokus på plastik-, bryst- og ortopædkirurgi, har dybdegående indsigt i samt flere års erfaring indenfor blodprøvetagning og anlæggelse af perifere venekatetre.

Endelig tilmelding er først sikret, når betalingen er faldet – så tilmelding her på siden er udelukkende en tilmelding til ønsket om at komme med på kurset, alternativt til ventelisten 😉

Salgsbetingelser og afbestillingspolitik

Se udtalelse fra en tidligere kursist om kurset her 
Og en udtalelse fra en tidligere kursist der kom i arbejde igennem LabVikar her 
Samt en beskrivelse omkring en anden tidligere kursist der kom i arbejde uden om LabVikar 
her