VACCINA-BLOD-KURSUS

VACCINATIONS- OG BLODPRØVETAGNINGS KURSUS

- inkl. I.V. adgang / venflon, Rejsemedicin, Børnevaccination og Injektionsteknik.

2024 i Odense.

Efter en kæmpemæssig succes med at slå vores to berømte, og mest efterspurgte, kurser sammen (Kursus i anlæggelse af perifert venekateter og blodprøvetagning samt Vaccinationskursus inkl. rejsemedicin, børnevaccination og injektionsteknik) fortsætter vi naturligvis det gode spor – og gentager succes’en.

Vi har givet de to dygtige læger, der står for undervisningen på kurserne, Læge Kaveh Borhani og Overlæge Shakil Shakar helt frie hænder til at sammensætte det helt perfekte program til et kursus der kommer til at løbe over 3 dage. 

Vi opdaterer denne side løbende med eksakte sted, program etc. Efterhånden som detaljerne falder på plads. Overlæge Shakil Shakar underviser i vaccination med bl.a. injektionsteknik og håndtering af anafylaksi  – og læge Kaveh Borhani underviser i blodprøvetagning samt PVK / IV adgang / venflon. 

Du kan tilmelde dig kurset ved at trykke på “Tilmeld dig her” øverst på denne side. Endelig tilmelding er først sikret, når betalingen er faldet – så tilmelding her på siden er udelukkende en tilmelding til ønsket om at komme med på kurset, alternativt til ventelisten.

På Vaccinedelen vil
Overlæge Shakil Shakar
, Speciallæge i Infektionsmedicin og Lungemedicin på Regionshospital Nordjylland, Hjørring Sygehus Diagnostisk Center., undervise i bl.a. 

Generelt om vacciner inkl. covid-19 vacciner:

 • Vaccine-forebyggelige sygdomme incl Covid-19
 • Ikke vaccine-forebyggelige sygdomme 
 • Øvrige rejsemedicinske tilstande, 
 • Planlægning af rejsevaccination
 • Procedure: Injektionsteknik, intravenøs adgang


Børnevaccination.

 • Generelt om børnevacciner: 
 • Vaccine-forebyggelige sygdomme i det danske børnevaccinationsprogram
 • Forventelige bivirkninger til vaccinationer. 
 • Dertil alvorlige bivirkninger som Anafylaktisk reaktion samt håndtering af dette.


På blodprøvetagningsdelen vil Læge, Cand. med. Kaveh Borhani, med virke på bl.a. Herlev og Gentofte Hospital, Rigshospitalet og i Almen Lægepraksis med særligt fokus på plastik-, bryst-  og ortopædkirurgi og som har dybdegående indsigt i, samt flere års erfaring indenfor, blodprøvetagning samt anlæggelse af perifere venekatetre, sørge for at kursisterne efterfølgende kan:

 • Beskrive venesystemets anatomi og fysiologi på et grundlæggende niveau.
 • Angive relevante indikationer og kontraindikationer for venepunktur, herunder anlæggelse af perifert venekateter.
 • Vælge korrekt kanylestørrelse i henhold til indikationen
 • Vælge de(t) mest hensigtsmæssige punktursted(er)
 • Udføre korrekt venepunktur og anlæggelse af perifert venekateter med aseptisk teknik
 • Redegøre for mulige komplikationer og forebyggelse heraf.
 • Der vil også være en kort introduktion til EKG

GLÆD JER – dette kombi-kursus er meget mere end “bare et kursus” Se f.eks. Evas udtalelse fra forrige kursus hér: Vaccinations- og blodprøve kursus. – LabVikar og Hiba’s anbefaling hér: Anbefaling af Vaccina-Blod-Kurset – LabVikar 

Salgsbetingelser og afbestillingspolitik